خدمات ما

خدمات ما

خدماتی که در شرکت بینا صنعت ریلی ارائه میدهیم را میتوانید ببینید :

 1. بازسازی انواع واگنهای ناوگان ریلی اهم از باری و مسافری
 2. بازسازی و تعمیرات اساسی انواع لکوموتیوهای ناوگان ریلی
 3. ساخت انواع قطعات واگنهای باری و مسافری خصوصاً ساخت انواع فنر لول بوژی روسی ومسافری
 4. بازسازی کامل جرثقیل سانحه دیده Kirow KRC810-120TON ناحیه اراک
 5. نگهداری و تعمیرات 58 دستگاه جرثقیل و برف روب ناوگان ریلی کشور بیش از 24 ماه
 6. تعمیرات اساسی انواع Offshore Crane از جمله 3دستگاه جرثقیل های سکوهای حوزه نفتی خلیج فارس
 7. برپایی 15 شعبه ساخت ،نگهداری و تعمیرات در سراسر شبکه ریلی کشور از جمله تهران،اصفهان،زنجان، اهواز،اندیمشک، آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، مشهد و....
 8. تعمیرات اساسی و بازسازی ماشین های Rail Way Wheel Turning و تبدیل به CNC ،NC
 9. راه اندازی و نگهداری تعمیرات کارگاه های تراش چرخ و تعویض بانداژ
 10. طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی از جمله طراحی و ساخت رمپ ماشین های راه سازی، سیستم تهویه،سیستم روشنایی،تبدیل چرخ چاکنتی و ساخت تراک موبیل
 11. تعمیر و راه اندازی مدارات برق و کنترل انواع جرثقیل های سنگین ، نصب و راه اندازی سیستم های Over Load Protection
 12. راه اندازی و تعمیر اساسی لکوموتیومانوری و اتوماسیون تجهیزات ریلی
گرید و گواهینامه

این شرکت در زمینه تعمیر و نگهداری واگنهای باری موفق به اخذ گرید 2 و در زمینه تعمیر واگنهای مسافری دارای گرید 4 می باشد